Zájemci o připojení ke splaškové kanalizaci v Medlešicích mají poslední možnost do poloviny ledna

0
206
Foto: Pixabay.com

Vlastníci nemovitostí v Medlešicích mají nejpozději do 15. ledna možnost požádat město o vybudování kanalizační přípojky, jestliže nebyla doposud ve stávající projektové dokumentaci její veřejná část vyprojektována.

„Chtěli bychom upozornit veřejnost, že právě probíhají poslední právní kroky dané Zákonem o zadávání veřejných zakázek, které povedou k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, kterým je obchodní společnost Agrostav Pardubice,“ říká mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

„Pro snazší jednání v průběhu výstavby a s ohledem na uzavírání budoucích kupních smluv na veřejné části přípojek, jejichž součástí bude i možnost zajištění vyprojektování soukromé části přípojky městem Chrudim, uvítáme také dobrovolné sdělení kontaktů na vlastníky jednotlivých nemovitostí (jméno, telefonní číslo, e-mail), včetně požadavku na posunutí veřejné části kanalizační přípojky. Tyto kontakty budou sloužit pro potřeby Odboru investic a Odboru správy majetku Městského úřadu Chrudim, zhotovitele stavby, technického dozoru stavebníka a projektanta a napomohou k vybudování veřejných částí kanalizačních přípojek v místech, která budou, s přihlédnutím k technickým omezením, vyhovovat vlastníkům jednotlivých připojovaných nemovitostí,“ podotýká Prokopec.

Kontakty a dotazy lze směřovat na Odbor investic, e-mail zdenek.karas@chrudim-city.cz. V nezbytných případech na Zdeňka Karase na telefonním čísle 733 625 995. Další informace je možné nalézt na https://1url.cz/…StP.

„Předpokládáme, že před zahájením prací na jaře 2022 proběhne ještě jedno informativní setkání s občany Medlešic a vlastníky nemovitostí v této místní části, a to za účasti vybraného zhotovitele,“ uzavírá mluvčí Prokopec.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here