Piráti vedli v městské radě spor o roční odměnu řediteli Městských lesů Chrudim Odvárkovi. Byli přehlasováni

0
396
Městské lesy na Podhůře. Foto: Roman Zahrádka

Městské lesy Chrudim hospodařily v loňském roce s mírným ziskem, a to ve výši pouze 54 tisíc korun. Informoval o tom první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci), který je zodpovědný za správu financí ve městě. A právě tato skutečnost ovlivnila jednání městské rady, kde se strhla polemika, zda si ředitel a jednatel Městských lesů Zdeněk Odvárka zaslouží plnou výplatu roční odměny. Ostře proti byli Piráti.

Hospodaření našich lesů je specifické, upozorňuje starosta

„Vedla se debata o tom, že se Městským lesům nedaří jako v minulosti a hospodaří hůře, než kdysi hospodařily, i když jednatel i zaměstnanci mají na druhé straně více práce,“ říká Petr Lichtenberg. „Diskuze na toto téma byla vcelku dlouhá, protože jsou naše Městské lesy specifické. Zejména proto, že kromě komerčních hospodářských lesů provozují i rekreační lesy, které samozřejmě potřebují na svůj provoz peníze. Po celou dobu tedy hospodářská část dotuje tu rekreační. Takto to bylo v minulosti nastaveno a považuji to za dobré řešení. Nicméně po kúrovcové kalamitě hospodářské lesy už tolik peněz neprodukují a hospodářský výsledek není takový, jaký bychom si asi představovali. Druhou zvláštností Městských lesů Chrudim jsou účetní období. Klasicky představují jeden rok, což třeba dobře funguje v zemědělství, kde se obrazně řečeno na jaře zaseje a na podzim sklízí. Náklady a tržby jsou tedy znát v jediném roce. U Městských lesů to takhle zdaleka neplatí, protože než vyroste strom k těžbě, uběhne osmdesát let. Takže je třeba se o něj prvních dvacet let starat formou výsadby, vyžínání a údržby, aby vyrostl. Zhruba v období, kdy přeroste první patro, tedy asi po dvaceti letech, větší péči po dalších šedesát let nepotřebuje, vyjma toho, kdy je například zapotřebí pokácet uschlé stromy. Po osmdesáti letech dojde k místní těžbě a dřevo se prodá, což je příjem ze zisku, od něhož je třeba odečíst náklady spojené s údržbou stromů v prvních dvaceti letech. A potom zasejete znovu. Z toho je vidět, co všechno působí na hospodaření našich lesů, včetně kúrovce v období sucha. Myslel jsem si například, že skončí usychání borovic, protože bylo v loňském roce poměrně dost vláhy, ale nestalo se tak. Přikládám to tomu, že byly poškozené už předchozím suchem. Proto doufám, že je tohle už za námi a uschlo všechno, co mohlo,“ objasňuje složitou anabázi hospodaření Městských lesů Chrudim starosta města František Pilný (ANO 2011).

Základní mzda zaměstnanců se letos zvýší o šest procent

„Rád bych dodal, že pohled na hospodaření Městských lesů Chrudim nebyl zcela jednotný. Piráti nesouhlasili s plnou odměnou řediteli Odvárkovi, protože společnost není v kondici podle našich představ, nicméně městská rada rozhodla i bez našich hlasů,“ přiznává místostarosta Pavel Štěpánek. Jak dodává, Piráti se s ostatními radními shodli pouze v navýšení základních mezd zaměstnanců o šest procent. „Úroveň platů v Městských lesích Chrudim není dobrá a stále obtížněji se shání zaměstnanci, kteří by zde chtěli pracovat,“ podotýká místostarosta Lichtenberg.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here