Hlídka musela vlézt do bytu k bezvládnému muži oknem a přivolat k němu záchranku

0
283
Foto: Pixabay.com

V sobotu 8. ledna v 6.57 hodin byli strážníci přivoláni do Revoluční ulice, kde obyvatelka domu zpozorovala, že někdo poškodil zámek její poštovní schránky. Hlídka událost zadokumentovala a spisový materiál následně postoupí k dořešení přestupkové komisi Městského úřadu Chrudim.

Ztracený mobilní telefon si vyzvedl jeho majitel

V 9.15 hodin kontaktoval strážníky občan, jenž v Široké ulici nalezl mobilní telefon. Strážníci tento přístroj od muže převzali a uložili jej do oddělení ztrát a nálezů Městského úřadu Chrudim, kde si mobil téhož dne vyzvedl jeho majitel.

Parkovačka za nesprávné stání v křižovatce

V 10.35 hodin bylo oznámeno na linku 156, že v křižovatce ulic Havlíčkova a Koželužská nesprávně parkuje automobil. Hlídka proto na vozidlo umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Hlídka musela vlézt do bytu k bezvládnému muži oknem

Chvíli po poledni se do služebny městské policie dostavila žena, jež sdělila, že její soused doma zřejmě upadl. Strážníci dotyčného kontaktovali přes otevřené okno jeho bytu. Tento člověk hlídce sdělil, že před několika dny doma upadl na zem, přičemž dodal, že necítí nohy, nedokáže vstát a potřebuje pomoc. Hlídka poté s jeho souhlasem vystoupala k jeho oknu a následně vstoupila i do bytu, aby mu poskytla pomoc. Na místo byla přivolána Zdravotní záchranná služba, jež muže převzala do své péče a dopravila jej do nemocnice.

Tři automobily parkující na veřejné zeleni

O pět minut později vyjeli strážníci na Palackého třídu, kde u panelového domu parkoval automobil na zeleni. Hlídka u budovy zaregistrovala hned tři nesprávně stojící vozidla, za jejichž stěrače umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Oznamovateli vadilo auto stojící na soukromém pozemku

Ve 13.23 hodin bylo oznámeno na linku 156, že i ve Škroupově ulici parkuje automobil na zeleni. Strážníci po příjezdu k vozidlu shledali, že stojí na soukromém pozemku zdejší firmy. Hlídka dotazem u Policie ČR ověřila, že automobil není evidován jako odcizený a poučila poté oznamovatele o dalším postupu.

Z labutě se v náhonu U Valchy vyklubala husa

Přibližně o hodinu později obdrželi strážníci informaci o tom, že se u vodního náhonu v ulici U Valchy zdržuje osamocené mládě labutě, přičemž není vyloučeno, že mrazivou noc nepřežije. Strážníci informaci prověřili, avšak následně vyšlo najevo, že se nejedná o mladou labuť, nýbrž o dospělou husu. Po tomto zjištění hlídka odjela.

Nevyzvednuté peníze v bankomatu v ulici Obce Ležáků

V 14.05 hodin kontaktoval telefonicky strážníky občan, jenž u supermarketu v ulici Obce Ležáků zaregistroval ve výdejní přihrádce bankomatu nevyzvednutou finanční hotovost. Při příjezdu dotyčného s nalezenými penězi do služebny městské policie se tam náhodně dostavil také jejich majitel, jemuž byly poté v pořádku vydány.

Obyvatelku ubytovny odvezla záchranka do nemocnice

Před 15. hodinou byla hlídka přivolána do ubytovny v Moravské ulici, kde místní obyvatelka upadla a zůstala ležet na zemi. Strážníci po příjezdu k této ženě přivolali Zdravotní záchrannou službu, jež ji dopravila do nemocnice.

Parkovačky za stání na vyhrazených místech

V 15.30 hodin informoval občan strážníky o tom, že na vyhrazených parkovacích místech v ulici Čs. partyzánů parkují neoprávněně automobily bez příslušného označení. Hlídka proto na tři vozidla umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Stížnost na parkování před vjezdem do garáží

V 17.01 hodin vyjeli strážníci do Hradištní ulice, kde měly před vjezdy do garáží nesprávně parkovat cizí automobily. Hlídka informaci prověřila, avšak protiprávní jednání zde nezaregistrovala.

Invalida neměl možnost večer kde zaparkovat

V 19.02 hodin kontaktoval strážníky prostřednictvím tísňové linky řidič, jenž uvedl, že jako invalida neměl kde v Revoluční ulici ani v ulici Přemysla Otakara řádně zaparkovat svůj automobil, proto jej ponechal na chodníku, kde poté od strážníků obdržel za stěrač výzvu pro nepřítomného řidiče. Strážníci se k tomuto muži dostavili a jeho dopravní přestupek s ním vyřešili. Poté na další nesprávně zaparkované vozidlo hlídka umístila výzvu pro nepřítomného řidiče a s přítomným řidičem dalšího nesprávně stojícího automobilu vyřešila přestupek na místě.

Odhozená injekční stříkačka na toaletách benzinky

Krátce po 21. hodině byli strážníci přivoláni k čerpací stanici v Dašické ulici, kde personál při mytí toalet zpozoroval odloženou injekční stříkačku. Hlídka tedy předmět vyzvedla a poté jej odevzdala k odborné likvidaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here