Chrudim odmítá dát téměř miliardu za obří parkovací dům naproti sportovní hale. Ve hře je teď jeho skromnější varianta

0
604
Parkovací dům nazvaný Parkhouse Chrudim, který vyprojektoval Martin Kloda a spolu s ním architekti Hana Procházková a Petr Tůma, nemá podle současné radniční koalice příliš mnoho šancí vzniknout, přestože je záměr funkční a nadčasový. Proti němu však hovoří enormně vysoké pořizovací náklady a problematický výkup soukromých pozemků v Moravově zahradě. Foto: fb

Obří parkovací dům v Moravově zahradě naproti sportovní hale nevznikne v podobě, v jaké ho nechala vyprojektovat dřívější radniční garnitura. Jednak proto, že odhadovaná cena 400 milionů se mezitím vyšplhala na závratných 800 milionů až miliardu korun, a za druhé kvůli odmítavému postoji komunistů, které vedení strany zavázalo k tomu, že nesmí svůj pozemek pod restaurací Festunk prodat, ačkoliv to dříve KSČM městu za účelem výstavby parkovacího domu přislíbila. Současně také razantně vzrostly finanční požadavky některých dalších vlastníků zdejších soukromých parcel, za kterých jsou ochotni pozemky prodat.

Představy o ceně za pozemek se rozcházejí

„Kvůli tomuto projektu je nutné vykoupit pozemky v místě plánovaného vjezdu z Rubešovy ulice. Nejintenzivněji jsme jednali v tomto směru s manželským párem, který měl zájem svůj pozemek prodat. Dali jsme tedy na něj zpracovat znalecký posudek, ale při následném jednání vyšlo najevo, že manželé požadují zcela jinou cenu, než kterou stanovil znalec. Jednali jsme i s dalším soukromým vlastníkem a ten by svůj pozemek prodal jen pod podmínkou, že od něj odkoupíme další parcely, které s potřebným pozemkem nesouvisí. Zcela překvapivě pak odmítla prodat svůj pozemek KSČM kvůli tomu, že se delegáti mimořádného sjezdu této strany loni 23. října zavázali neprodávat nemovitý majetek ve vlastnictví KSČM. Minimálně z tohoto pohledu se jeví projekt parkovacího domu v Moravově zahradě jako nerealizovatelný,“ říká první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Podle něj se městská rada zabývala tímto problémem právě proto, aby mohl být co nejdříve vyrozuměn již zmíněný manželský pár, který čeká na usnesení radních. „Radní nedoporučí zastupitelům uplatné nabytí uvedených pozemků a zároveň jim doporučí vypustit projekt parkovacího domu z regulačního plánu města, což je pro manžele důležité. Byli ochotni prodat, ale v situaci, kdy to nepůjde, požadují teď změnu regulačního plánu, aby zde mohli postavit rodinný dům,“ dodává Lichtenberg.

Komunisté nechtějí prodat a tím vše padá

„Jako jediný z radních jsem pro tento návrh nehlasoval, protože si myslím, že je z koncepčního hlediska špatný. Zároveň mu ale rozumím, protože ceny, které po nás požadují soukromí majitelé, jsou pro město příliš vysoké,“ doplňuje starosta města František Pilný (ANO 2011), k jehož námitce se ihned ozval Petr Lichtenberg: „Jsem proto, aby se projekt narodil, ale na tomto příkladu dobře vidíme, že nelze realizovat. Když pominu, že komunisté nechtějí prodat, čímž všechno padá, tak jsou náklady na pořízení pozemků opravdu vysoké. A co teprve samotná realizace projektu! Vyjde nás na 800 milionů?! Musíme se sami sebe upřímně zeptat: Je vůbec schopen se tento projekt někdy narodit?“

Projekt parkovacího domu Parkhouse Chrudim z nadhledu. Foto: fb

„Osobně si myslím, že parkovací dům s propojením na Rubešovu ulici bylo velmi chytré a nadčasové řešení. Nicméně je třeba ctít realitu, která tady je. Máme tu vlastníky pozemků, kteří buď chtějí prodat, ale velmi draze, anebo prodat nechtějí vůbec. V takovém případě není na místě vyčkávat v setrvalé patové situace, ale je potřeba se podívat na věc z jiného úhlu pohledu a celý projekt přehodnotit. Pořizovací náklady jsou skutečně enormní, protože se v dnešních cenách přibližujeme miliardě korun za to, co je tam v tuto chvíli naplánováno. Na druhé straně vnímáme potřebu parkovacího domu v Moravově zahradě, měli bychom ale na původní megalomanský projekt zapomenout a postavit parkovací dům jen v horní polovině Moravovy zahrady s napojením z Opletalovy ulice. Mám za to, že by to měla být jedna z priorit Chrudimě ve střednědobém horizontu pěti až šesti let, kdy by tam mohl parkovací dům vyrůst. Aby mohl vzniknout stávající projekt s napojením z Rubešovy ulice, museli bychom vynaložit obrovské úsilí k získání potřebných pozemků, což není v tuto chvíli reálné, zejména kvůli postoji KSČM, anebo bychom museli přistoupit k vyvlastňování, což od začátku v koalici zavrhujeme. Myslím si, že jsme se vydali správným směrem a že se brzy pustíme do revize celého projektu a vymyslíme funkční parkovací dům s napojením ze shora,“ uvádí místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti), který je v Chrudimi zodpovědný za dopravu.

Institut vyvlastnění radniční koalice odmítá

„Stále považuji za velmi koncepční příjezd z Rubešovy ulice, aby motoristé nemuseli složitě zajíždět kvůli parkování do centra města Novoměstskou ulicí, ulicí V Tejnecku nebo Širokou ulicí, zatímco tady by mohli využít pohodlnější příjezd přímo z městského komunikačního okruhu z prostoru bývalých jatek. Zaparkovali by v parkovacím domu, vyřídili vše potřebné a zase by odjeli Rubešovou ulicí a vyhnuli se tak centru města. A pokud jde o manžele, kteří si řekli 4500 korun za metr čtvereční, tak celkem logicky argumentovali: ´Buď od nás pozemek kupte a my si za ty peníze koupíme pozemek jinde, kde pro naše děti postavíme dům, anebo nám tady dovolte stavět, jak je to povolené i v územním plánu, který je v nesouladu s regulačním plánem.´ Proto, když od nich pozemek koupit nechceme a považujeme původní projekt za megalomanskou stavbu, která se jen těžko uskuteční, tak ji vypustíme z regulačního plánu a tím uvedené území odblokujeme,“ objasňuje další záměry vedení města starosta Pilný.

„Všechno už bylo řečeno, jen chci dodat, že se původní projekt líbí nám všem, neboť je koncepční, ale odporuje realitě. A navíc se musíme k oněm manželům, i všem občanům města, chovat slušně a nemůžeme jim blokovat jejich pozemky jen proto, že je budeme třeba za čtyřicet let potřebovat. To prostě nejde! A institut vyvlastnění odmítáme,“ uzavírá místostarosta Lichtenberg.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here