Chrudim kraji vzkázala: manažersky jste v nemocnici selhali, jsme připraveni ji v krajním případě převzít

0
2392
Ilustrační foto: Chrudimská nemocnice

Starosta města František Pilný (ANO 2011) připravil mnohým zastupitelům překvapení, za které mu mnozí poděkovali. Včetně nejhlasitějších kritiků současného vedení radnice. Uprostřed houkání sirén, jež dělaly pondělní schůzi kulisu, předložil totiž nečekaný návrh, který nekonzultoval ani v koalici. Důvodem bylo to, že na něm pracoval do poslední chvíle a navíc nechtěl, aby mu někdo sebral vítr z plachet. Někteří politici si totiž rádi práci druhých přisvojují, když ji vydávají za svou a mohou vinou předčasného prozrazení všechno zhatit. V tomto případě nešlo o nic menšího než o Chrudimskou nemocnici, jejíž bezproblémový chod považuje starosta Pilný za nejvyššší prioritu města.

Zastupitelstvo přijalo usnesení napříč všemi stranami

Díky Pilnému tak přijalo zastupitelstvo jednohlasně následující usnesení: „Zastupitelstvo města Chrudim nesouhlasí s rozhodnutím Nemocnice Pardubického kraje uzavřít lůžkové oddělení interny Chrudimské nemocnice. Trvá na zachování minimálně stávajícího rozsahu poskytované ambulantní i lůžkové péče v Chrudimské nemocnici, která je součástí Nemocnice Pardubického kraje, a to včetně interny. Požaduje, aby vedení Nemocnice Pardubického kraje ve spolupráci s Pardubickým krajem jako jediným akcionářem aktivně řešili situaci v Chrudimské nemocnici a přijali taková opatření, aby situace v ní byla stabilizována jak po stránce zajištění péče, tak i organizační, personální a technické. Deklaruje, že město Chrudim je připraveno poskytnout veškerou možnou součinnost při řešení situace v Chrudimské nemocnici, neboť zachování úrovně a rozsahu péče v místní nemocnici pro jeho občany i obyvatele spádové oblasti je zcela zásadní, a to nejen nyní, ale i do budoucna. Deklaruje za situace, kdy by bylo přijato kdykoliv v budoucnosti rozhodnutí, dle nějž by Chrudimská nemocnice neměla být zařízením vlastněným Pardubickým krajem, například její prodej mimo veřejnou sféru, nebo by měl být rozsah stávající péče omezen podstatným způsobem, například přeměna na Léčebnu dlouhodobě nemocných, zájem města nemocnici převzít a provozovat.“

To, co radní Matoušková zprvu odmítala, se stalo realitou

„Usnesení zastupitelstva vyjadřuje všechno. Ještě včera jsem ho intenzivně ladil slovo od slova a odpovídá zcela mému názoru. Stav v Chrudimské nemocnici je kritický. Kdo se o problém dlouhodobě zajímáte, tak víte, že tady byla paní krajská radní Matoušková (STAN), a mě mrzí, že to, co nám prezentovala, že s těmi, co dali výpověď, bude ještě mluvit a přemlouvat je, aby výpověď stáhli, stejně jako to, že je pro ni nejhorší scénář uzavření lůžkového oddělení interny, který se prý nestane, to všechno se teď stalo realitou. Myslím si, že je potřeba obratem jednat a dát na srozuměnou Pardubickému kraji, že s tímto postupem nesouhlasíme, protože v zastupitelstvu během diskuze jasně zaznělo od MUDr. Jiřího Hradce (Koalice pro Chrudim), který momentálně pomáhá za město vyjednávat lékaře na internu, že jde o selhání vedení Pardubického kraje a vedení Nemocnic Pardubického kraje, protože manažersky nebylo schopno zajistit lékaře a zdravotní sestry a zajistit jim takové podmínky, aby z Chrudimské nemocnice neodcházeli a zůstali.

Město garantuje jako poslední instance zachování nemocnice

Zároveň jsme jasně deklarovali, že v případě, kdyby se Pardubický kraj rozhodl tuto nemocnici uzavřít nebo ji prodat, tak ji má město Chrudim zájem převzít od Pardubického kraje a dále ji provozovat jako nemocnici akutní péče. To znamená v rozsahu, v jakém fungovala před covidem. Je potřeba to zdůraznit a zároveň říci, že jinak samozřejmě podporujeme zájem Pardubického kraje i to, co nám říká paní radní Matoušková, že chtějí naši nemocnici zachovat tak, jak byla před covidem, tedy včetně akutní péče, a chtějí ji dál rozvíjet. Pokud tomu tak bude, budeme jedině rádi a poděkujeme Pardubickému kraji, že to takto je. Dohady, chce Chrudim nemocnici, nebo nechce, tak město by bylo až poslední instancí, ale na druhé straně garantuje, že když bude poslední instance, tak nedojde k prodeji nemocnice, a lékaři a zdravotní sestry nepřijdou o práci. Zachovala by se nemocnice akutní péče, a to byl i smysl usnesení zastupitelstva, kdy se chceme rezolutně vymezit proti vedení Pardubického kraje a proti vedení Nemocnic Pardubického kraje s tím, že oni chtějí uzavřít lůžkovou část interny, byť na prázdniny.

Za celý měsíc jsem nového ředitele neviděl, říká starosta

Ale i tady je posun z jejich strany. Do okamžiku, kdy jsme se začali zajímat, tak paní Matoušková řekla, že se interna zavře na léto. Teď už to kraj říká opatrně ve smyslu, že se možná uzavře na léto a že stále shání lékaře a zdravotní sestry. Osobně si myslím, že za léto nikoho neseženou, že je pozdě bycha honit, ale děkuji paní Matouškové, že se snaží, ale je otázkou, kde chce zdravotnický personál sehnat přes prázdniny, aby mohla interna od 1. září otevřít. Určité naděje vkládáme do nového ředitele Chrudimské nemocnice, který má nastoupit v půli července. Pana Marounka jsem ale ještě neviděl, ani jsem se s ním nesetkal, jak mi bylo paní radní slíbeno, byť už je jmenován celý měsíc. Chci s ním určitě hovořit a zeptat se ho na jeho názory a postoje. Uvidíme, co ve věci bude moci udělat, ale znovu opakuji za město Chrudim, že nesouhlasíme s omezováním péče v Chrudimské nemocnici. Jsme ale ochotni pomoci Pardubickému kraji, aby k omezování péče už nedocházelo. V nejhorším případě jsme ochotni jednat o převzetí nemocnice,“ vysvětluje starosta Pilný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here