Mládež měla v kašně v Novoměstské ulici močit a zvracet. Nepotvrdilo se to však

0
186
Foto: Roman Zahrádka

V sobotu 6. srpna v 15.35 hodin oznámila na linku 156 ostraha supermarketu v Poděbradově ulici, že v jejich prodejně jistý bezdomovec odcizil láhev alkoholu, jejíž obsah právě konzumuje s dalšími lidmi bez domova na nedaleké autobusové zastávce. Strážníci dotyčného vyzvali k podání vysvětlení, ve kterém se ke svému úmyslnému jednání doznal. Po uhrazení dlužné částky v supermarketu hlídka vyřešila jeho přestupek uložením pokuty.

Pes, který skočil na kapotu auta, ji podrápal

V 18.43 hodin byli strážníci přivoláni do dvora hotelu na Masarykově náměstí, kde se zdržovala hlučná skupina mladých lidí se psem, jenž skákal na cizí zaparkovaný automobil. Hlídka tyto osoby zastihla na odchodu, přičemž majitel zvířete sdělil, že jeho pes skočil z nákladové rampy na stojící vozidlo nečekaně, aniž by od něj obdržel povel. Vzhledem k tomu, že vozidlo zvíře poškrábalo drápy, majitelka zaparkovaného auta následně uvedla, že navštíví autoservis, aby zjistila výši způsobené škody. Majitel psa přislíbil, že způsobenou škodu dotyčné uhradí.

Stánkař neuváděl ceny pokrmů, ani jejich gramáž

V 18.53 hodin oznámila žena prostřednictvím tísňové linky, že u jednoho z pouťových stánků s občerstvením, jenž se nachází v ulici Čs. partyzánů, nemá prodejce uvedenou cenu pokrmu, ani jeho gramáž, což není v pořádku. Oznamovatelka dále uvedla, že jakmile odpovědného muže na problém upozornila, nechtěl ji obsloužit. Strážníci tedy prodejce na uvedené nedostatky upozornili. Událost poté hlídka zadokumentovala a na počínání odpovědného muže upozorní příslušné orgány.

Mládež měla v kašně močit a zvracet. Nepotvrdilo se to

Krátce po 20. hodině kontaktovala žena strážníky s tím, že v Novoměstské ulici zaregistrovala mládež koupající se v kašně, jejíž vodu znečistila močí a zvratky. Hlídka u této kašny nikoho nezastihla, přičemž znečistění její vody nebylo patrné.

Upozornění na hlasitou hudbu v letním kině

Po 23. hodině strážníci obdrželi stížnost místního obyvatele, že hlasitá hudba, jež zní z areálu letního kina v Lázeňské ulici, ruší občany. Operátor městské policie dotyčného poučil o tom, že vzhledem k probíhající pouti je v tento den začátek doby nočního klidu posunutý až na jednu hodinu ranní.

Stížnost na hudební festival se po půlnoci opakovala

Pět minut po půlnoci oznámila žena strážníkům, že kulturní hudební akce, jež probíhala v areálu letního kina v Lázeňské ulici, stále pokračuje, přestože ve 24 hodin měla být ukončena. Strážníci však v areálu shledali, že hudební produkce byla již ukončena, přičemž znějící hudba vycházela z notebooku personálu této akce. Po vyřešení přestupku byla reprodukovaná hudba vypnuta.

Hlídka musela poučit o půl druhé ráno majitele klubu

V 01.20 hodin byli strážníci přivoláni do hudebního klubu v Husově ulici, kde hlasitá hudba rušila noční klid. Oznamovatel byl hlídkou poučen o uděleném souhlasu Krajské hygienické stanice s rozšířeným užíváním tohoto objektu o hudební produkci. V přítomnosti strážníků byla okna i dveře klubu uzavřené, přičemž na ulici nebylo znějící hudbu takřka slyšet. Strážníci poté u této budovy prováděli namátkové kontroly.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here