Chrudimi chybí poslední díl obchvatu. Po nástupu nového ministra Martina Kupky byl však vyřazen z prioritních staveb

0
335
Na neutěšenou každodenní situaci v Čáslavské ulici má výrazný dopad těžká nákladní doprava. Foto: Roman Zahrádka

Pamatujete si ještě na doby, kdy se v Chrudimi protestovalo za urychlenou výstavbu silničního obchvatu města, protože jsme se všichni courali v nekonečných kolonách aut a dusili výfukovými plyny? Mezitím se už podařilo zprovoznit jeho první dvě etapy, třetí ale zůstává stále nedokončena. Starostovi města Františku Pilnému (ANO 2011) se přitom podařilo přípravy této závěrečné fáze obchvatu podstatně urychlit, avšak s příchodem současné pětikoalice do vlády byla prozatím tomuto záměru vystavena stopka.

Třetí etapa od Čáslavi je posledním dílem celé skládačky zamýšleného obchvatu našeho města. Bez něj nedává nedokončené dílo žádný smysl, protože nás i nadále sužuje tranzitní těžká nákladní automobilová doprava a nelze kvůli ní dokončit některé záměry v Chrudimi.

Jde přitom o investici státu a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), na kterou má Chrudim jen velmi malý vliv. Přesto si starosta Pilný vedl opravdu dobře a dokázal politiky přesvědčit o nutnosti dokončení obchvatu. Nyní se už díky tomu projednává jeho vliv na okolní životní prostředí, což je jeden z posledních administrativních úkonů před samotnou výstavbou.

Pane starosto, proč tolik na dokončení obchvatu tlačíte? Vaši předchůdci o něm hovořili, pokud si dobře pamatuji, v perspektivě minimálně dalších dvaceti let…

Měli jsme ho v posledním volebním programu, proto jsem se snažil o to, aby se alespoň začalo pracovat na jeho přípravách, což se mi po usilovném jednání s ředitelem ŘSD, panem Radkem Mátlem, nakonec podařilo.

ŘSD nechalo na základě našich jednání vypracovat tři dopravní studie. A proč právě tři? Protože byl v našem územním plánu tento obchvat stabilizován našimi předchůdci výhradně v lokalitě mezi Markovicemi a místním rybníkem. Obyvatelé Markovic se na mě proto opakovaně obraceli s upozorněním, že je to příliš blízko jejich obydlí a žádali odsunutí obchvatu dál od svých rodinných domů. Nakonec se to ukázalo jako pravda, protože když ŘSD začalo zpracovávat tuto variantu projektové dokumentace, tak zjistilo, že je nevhodná. Podle všeho se totiž při zpracování územního plánu města počítalo na začátku s tím, že bude zrušena železniční trať na Heřmanův Městec, ale ukázalo se, že to nepřipadá v úvahu.

ŘSD muselo tedy zpracovat další tzv. střední variantu, která jde mezi obcí Bylany a markovickým rybníkem, avšak tato varianta má spoustu nevýhod, protože má samé ostré oblouky na hraně norem. A proto vznikla i třetí variantaa, která jde mezi obcemi Bylany a Třibřichy a pokračuje dál na Heřmanův Městec.

V jaké fázi se teď záměr nachází?

Město Chrudim zásadně nesouhlasí s variantou jedna, která vede těsně kolem Markovic a je ze všech tří variant nejblíže k rodinným domům. Proti druhé variantě je obec Bylany a proti všem variantám je obec Třibřichy. Vzhledem k tomu, že s uvedenými obcemi nebyla možná dohoda, tak ŘSD rozhodlo, že pošle celý systém do hodnocení vlivu na životní prostředí a teprve pak se rozhodne, která varianta je nejpřijatelnější. K tomuto procesu se mohou samozřejmě všechny zainteresované strany vyjádřit a znovu uplatnit své připomínky.

Pokud byl ministrem dopravy pan Karel Havlíček za ANO, tak měly věci spád, vše fungovalo a ŘSD pracovalo v relativně rychlých termínech. Po nástupu nového ministra pana Martina Kupky (ODS) ŘSD najednou změnilo rétoriku s tím, že pro ně už nemá tento obchvat prioritu.

Chrudim by však měla dál usilovat o výstavbu tohoto obchvatu, protože když nevznikne, tak nebude tranzitní doprava vyvedena z našeho města. V tuto chvíli stále ještě jezdí těžká nákladní doprava od Čáslavi na Vysoké Mýto přes ulice Čáslavská, Palackého, Obce Ležáků, Milady Horákové, SNP, prostě celým vnitřním okruhem tak, jak ho známe.

V momentě, kdy se podaří tranzitní dopravu od nás vymístit a změní se kategorizace uvedených silnic na nižší kategorie, tak na nich mohou vzniknout cyklopruhy, parkovací zálivy a třeba z Palackého třídy může vzniknout dlouho diskutovaný bulvár. Tohle vše teď závisí na výstavbě třetí etapy obchvatu.

Děkuji za rozhovor.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here