Zastupitelstvo má před sebou třicet bodů programu. Jednat se bude například o přístavbě sportovní haly nebo separačním dvoru

0
240
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

V pondělí 30. května se od 16 hodin uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici čp. 67 veřejné zasedání městského zastupitelstva. Schůze bude rovněž přenášena online na městském webu https://www.chrudim.eu/. Kdo se tedy nechce osobně zúčastnit veřejného jednání, může jej sledovat v klidu svého domova. A protože se kvapem blíží komunální volby, nelze vyloučit slovní exhibice některých komunálních politiků, kterým víc než o věc jde o vlastní zviditelnění před voliči. A jak je vidět z programu pondělní schůze, příležitostí k tomu bude víc než dost.

Program pondělní schůze:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022
2. Závěrečný účet města Chrudim za rok 2021
Účetní závěrka města Chrudim za rok 2021
3. Přidělení dotace na podporu sociálních pobytových služeb
4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim na období 2022 – 2024
5. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace na akci „Zpracování generelu veřejného osvětlení města Chrudim“
6. Zrušení usnesení Zastupitelstva města – Sportovní hala v Chrudimi
7. Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, Tyršovo nám. č.p. 249 a 12
8. Informace o výsledku posouzení záměru „Separační dvůr Chrudim“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
9. Zdravotní plán města Chrudim na období 2022 – 2025
10. Návrh kandidáta města Chrudim na funkci člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
11. Podnět občanů na vybudování discgolfového hřiště v Městském parku v Chrudimi
12. Návrh smlouvy o podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci nových investic na území města Chrudim
13. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města na volební období 2022 – 2026
14. Změna zřizovací listiny ZUŠ Chrudim
15. Žádosti o peněžitý dar
16. Účelová dotace na festival Zlatá Pecka
17. Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022
18. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na cyklus kulturních letních akcí „Bez nití/Odvázané léto na terasách“
19. Plán rozvoje sportu
20. Vyhodnocení akčního plánu 2021 a akční plán 2022 ke koncepci rozvoje cestovního ruchu
21. Pozemky v Tovární ulici – areál Mercia
22. Výkup pozemků – parkovací dům Rubešova
23. Převod vodovodního řadu – rekreační lesy Podhůra do majetku společnosti Vak Chrudim, a.s.
24. Převod oplocení a pozemku – opěrná zeď nad Širokými schody
25. Zpětný převod pozemku p. č. 37/2 v k. ú. Topol
26. Uzavření zástavní smlouvy
27. Směna nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Sobětuchy – prodloužení termínu
28. Poskytnutí investiční dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. na akci „Rodinný park Podhůra“
29. Informace o činnosti RM
30. Všeobecná rozprava

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here